Ria Parppei

Kehitä ja johda toimeenpanoa

Tiesitkö, että pelkkä motivaatio ei yksin riitä tavoitteen ja tulosten saavuttamiseen, tai että hyvin suunniteltu ei ole edes puoliksi tehty? Siksi monet vahvastikaan motivoituneet ihmiset eivät välttämättä saavuta tavoitteitaan. Motivaatio ei pysy yllä, eivätkä suunnitelmat toteudu vahvallakaan tahdolla, vaan tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan toimeenpanon taitoa eli volitiota.

Volitio on merkittävin ihmisen tavoitteen saavuttamista ohjaava tekijä. Se on taito tietoisesti ja johdonmukaisesti säädellä ja hyödyntää omaa henkistä pääomaa sekä ympäristötekijöitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Taitona se on siirrettävissä tilanteesta toiseen, ja siksi se mahdollistaa meille jatkuvassa muutoksessa menestymisen. Ja koska kyse on taidosta, sitä voidaan arvioida, kehittää ja johtaa.

Volition kehittäminen edellyttää toisenlaista johtamista kuin motivointi ja innostaminen, sillä perinteiset motivointiin tarkoitetut toimenpiteet eivät synnytä tai ylläpidä tavoitteen saavuttamiseen johtavaa työskentelyä. Volition ja toimeenpanokyvykkyyden kehittyminen näkyy sekä henkilöstötuottavuudessa että henkilöstön työhyvinvoinnissa.

BIO

Ria Parppei on johdon ja organisaatioiden kehityskumppani. Viimeiset kymmenen vuotta hän on työskennellyt motivaation ja toimeenpanon rajapinnassa kehittäen toimeenpanon taitoa eli volitiota.Parppei tukee Volition Booster® -mallin avulla yrityksen johtoa ja esimiehiä siirtämään organisaation innostuksen tilasta tehokkaaseen toimeenpanoon. Parppei tunnetaan konkreettisesta toimintaotteesta ja tuottamastaan lisäarvosta strategioiden, suunnitelmien ja muutosten implementoinnissa. Hän on kysytty puhuja ja kehittäjä johtoryhmien ja organisaatioiden tilaisuuksissa sekä kehitysprosesseissa.  Lisätietoja: www.riaparppei.com.


BCI – Business Coaching Institute

Mäkelänkatu 54 A
00510 Helsinki
www.bci.fi
info@bci.fi

Lisätietoa tapahtumasta:
BCI Business Coaching Institute
info@bci.fi
puh. 010 2353 976

Succesforum Facebookissa