Ria Parppei

Kehitä ja johda toimeenpanoa

Tiesitkö, että pelkkä motivaatio ei yksin riitä tavoitteen ja tulosten saavuttamiseen, tai että hyvin suunniteltu ei ole edes puoliksi tehty? Siksi monet vahvastikaan motivoituneet ihmiset eivät välttämättä saavuta tavoitteitaan. Motivaatio ei pysy yllä, eivätkä suunnitelmat toteudu vahvallakaan tahdolla, vaan tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan toimeenpanon taitoa eli volitiota.

Volitio on merkittävin ihmisen tavoitteen saavuttamista ohjaava tekijä. Se on taito tietoisesti ja johdonmukaisesti säädellä ja hyödyntää omaa henkistä pääomaa sekä ympäristötekijöitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Taitona se on siirrettävissä tilanteesta toiseen, ja siksi se mahdollistaa meille jatkuvassa muutoksessa menestymisen. Ja koska kyse on taidosta, sitä voidaan arvioida, kehittää ja johtaa.

Volition kehittäminen edellyttää toisenlaista johtamista kuin motivointi ja innostaminen, sillä perinteiset motivointiin tarkoitetut toimenpiteet eivät synnytä tai ylläpidä tavoitteen saavuttamiseen johtavaa työskentelyä. Volition ja toimeenpanokyvykkyyden kehittyminen näkyy sekä henkilöstötuottavuudessa että henkilöstön työhyvinvoinnissa.

RIA PARPPEI

Ria Parppei on Suomen johtava volition ja toimeenpanokyvykkyyden tutkija ja kehittäjä. Hänellä on yli 25 vuoden laaja-alainen kokemus liike-elämästä ja henkilöstöjohtamisen kehittämisestä sekä loppututkinnot työpsykologian ja johtamisen (TkT), kauppatieteiden (KTM) sekä aikuiskasvatustieteen (KM) aloilta. Parppei työskentelee johdon ja organisaatioiden kehityskumppanina. Hän on International Coach Federationin (ICF) sertifioima ammatticoach (PCC) ja hänet tunnetaan myös yhtenä Suomen kysytyimpänä johdon coachina.

Viimeiset kymmenen vuotta Parppei on työskennellyt motivaation ja toimeenpanon rajapinnassa kehittäen ihmisten toimeenpanon taitoa eli volitiota. Vuosina 2008–2009 hän väitteli ensimmäisenä Suomessa business coachingista ja sertifioitui Business ja Executive Coachingin alalla Fielding Graduate Universityssa. Kun väitöskirjan tuotos organisaatioyhteistyönä mallinnettiin ja testattiin, tuloksena syntyi toimeenpanokyvykkyyttä arvioiva ja kehittävä Volition Booster®-toimintamalli, joka tänään ohjaa yhä useamman johtajan, esimiehen ja organisaation toimeenpanoprosessia.
Lisätietoja: www.riaparppei.com.


BCI – Business Coaching Institute

Mäkelänkatu 54 A
00510 Helsinki
www.bci.fi
info@bci.fi

Lisätietoa tapahtumasta:
BCI Business Coaching Institute
info@bci.fi
puh. 010 2353 976

Succesforum Facebookissa