Ira Lange New Potential LAB

Syvemmän luottamuksen rakentaminen organisaatioissa ja tiimeissä Haavoittuvuuteen perustuva luottamus – Lencioni Model.

Työyhteisössä olemme perinteisesti tottuneet puhumaan luottamuksesta aika pinnallisella tasolla. Puhumme luottamuksesta kun tiedämme, että toinen tekee sen minkä lupaa ja toteuttaa sen mistä on sovittu. Työyhteisössä luottamuksessa on myös paljon syvemmän tason mahdollisuus. Mitä tapahtuisi tiimityöskentelylle, jos ihmisten välillä valitsisi syvempi emotionaalinen luottamus? Minkälaista olisi työn tekemisen tehokkuus, jos ihmiset aidosti näkisivät toisistaan hiukan enemmän ja sydämestään haluaisivat toisilleen hyvää ja oikeastaan myös välittäisivät toisistaan?

Tässä työpajassa pääset tutustumaan Lencionin haavoittuvuuteen perustuvan luottamuksen rakentamisen malliin organisaatioissa. Ennen työpajaa voit halutessasi tutustua Lencionin suomennettuun teokseen; Viisi toimintahäiriötä tiimissä; tarina johtajuudesta.

Työpajan jälkeen järjestetään webinaari (touko- kesäkuu): opi rakastamaan konflikteja; uskalla tulla näkyväksi, rohkene tehdä asioita näkyväksi. Mitä tämä omalta kasvultani edellyttää?

Työpajan anti:

  • Syvemmän luottamuksen merkitys tuloksen tekemisessä
  • Lencionin luottamuksen rakentamisen mallin 5 kulmakiveä
  • Syvemmän luottamuksen suuri mittari – konfliktiin menemisen taito ja rohkeus
  • Omakohtainen kokemus syvemmän luottamuksen herättämämisestä -harjoitus
  • Miten yhdistän coachaavan johtamisen osaksi syvempää luottamuksen rakentamista
  • Joukko kysymyksiä, joilla saat tiimisi pohtimaan syvemmän luottamuksen merkitystä tiimityöskentelyssä

Kenelle työpaja soveltuu erityisesti:

  • Johtajille ja esimiehille, jotka haluavat kehittää sujuvampaa yhteistyötä ja tehokasta tiimitoimintaa organisaatiossa
  • Coacheille, jotka haluavat sada uutta tuntumaa siitä mitä syvemmän luottamuksen rakentamisella voidaan tiimeissä saavuttaa
  • Sinulle joka olet kiinnostunut siitä miten tiimitulokset todella syntyvät ja mikä on tuloksen alla oleva kantava voima
  • Ja sinulle, joka haluat tulla tutustumaan Lencionin malliin

Ira Lange

Olen johtamiseen, yksilö ja tiimi- sekä ryhmätyöskentelyyn erikoistunut ammatticoach, valmentaja ja puhuja. Minussa on pohjaton usko ihmisen kykyyn kehittyä ja kasvaa olivatpa olosuhteet mitkä tahansa. Kysymys on siitä, rohkenemmeko olla autenttisia toisillemme. Uskallammeko tulla näkyviksi itsenämme ja kutsua asioita näkyviksi yhteisöissä, joissa toimimme?

Tiimien luovuuden ja innovatiivisuuden voima piilee sen jokaisen jäsenen kyvyssä luoda haavoittuvuuteen perustuvaa luottamusta sekä taidossa mennä rakentavasti konfliktiin. Konfliktiin menemisen kyky taas synnyttää sitoutumista ja vastuun ottamisen tahtoa, joista puolestaan organisaation poikkeuksellinen tuloksentekokyky voi ponnistaa. Luottamuksen rakentamisen taito on kaiken yhteisen tekemisen kulmakivi.

Osaamiseni konkretisoituu mm. kyvyssäni kulkea tutkimaan yksilöiden ja tiimien kanssa niitä vaikeita ja kipeitä asioita, jotka ovat olleet organisaation tuloksen tekemisen esteinä. Erityisosaamistani ovat vuorovaikutustaitojen sekä pelkojen kohtaamisen taitojen ja kyvykkyyden kehittäminen sekä luottamuksen rakentamisen taidot tiimeissä. Pelko on lahja ja kutsu kasvuun! Minulla on kyky kuulla ja sanoittaa ihmisten välisissä suhteissa olevaa energiaa – sitä mikä usein jää sanojen varjoon, mutta vaikuttaa merkittävästi tiimien toimintadynamiikkaan. Tästä saan asiakkailtani systemaattisesti palautetta.

Olen vuodesta 1995 toiminut erilaisissa myynnin ja johtamisen asiantuntija-, kouluttaja- ja johtotehtävissä finanssialalla sekä ollut kehittämässä asiakkuuksien johtamista erilaisissa organisaatioissa. Olen peruskoulutukseltani TM ja erikoistunut ihmisen kognitioon sekä erityisesti pelon ja syyllisyyden tematiikkaan. Olen hyvin kiinnostunut kognitio- ja neurotieteistä sekä kvanttifysiikasta ja siihen liittyvien teorioiden soveltamisesta mm. vuorovaikutusdynamiikkaan.

BCI – Business Coaching Institute

Mäkelänkatu 54 A
00510 Helsinki
www.bci.fi
info@bci.fi

Lisätietoa tapahtumasta:
BCI Business Coaching Institute
info@bci.fi
puh. 010 2353 976

Succesforum Facebookissa