Ira Lange

Ira Lange

Ira Lange Coachingtaitojen kouluttaja, Certified Business Coach Master

Olen johtamiseen, yksilö ja tiimi-sekä ryhmätyöskentelyyn erikoistunut ammatticoach, valmentaja ja puhuja. Minussa on pohjaton usko ihmisen kykyyn kehittyä ja kasvaa olivatpa olosuhteet mitkä tahansa. Kysymys on siitä, rohkenemmeko olla autenttisia toisillemme. Uskallammeko tulla näkyviksi itsenämme ja kutsua asioita näkyviksi yhteisöissä, joissa toimimme? Tiimien luovuuden ja innovatiivisuuden voima piilee sen jokaisen jäsenen kyvyssä luoda haavoittuvuuteen perustuvaa luottamusta sekä taidossa mennä rakentavasti konfliktiin. Konfliktiin menemisen kyky taas synnyttää sitoutumista ja vastuun ottamisen tahtoa, joista puolestaan organisaation poikkeuksellinen tuloksentekokyky voiponnistaa. Luottamuksen rakentamisen taito on kaiken yhteisen tekemisen kulmakivi. Osaamiseni konkretisoituu mm. kyvyssäni kulkea tutkimaan yksilöiden ja tiimien kanssa niitä vaikeita ja kipeitä asioita, jotka ovat olleet organisaation tuloksen tekemisen esteinä.

Erityisosaamistani ovat vuorovaikutustaitojen sekä pelkojen kohtaamisen taitojen ja kyvykkyyden kehittäminen sekä luottamuksen rakentamisen taidot tiimeissä. Vedän mentaaliergonomian, psykologisen turvallisuuden sekä mielekkyyden kokemuksen työpajoja eri organisaatioissa.Pelko on lahja ja kutsu kasvuun! Minulla on kyky kuulla ja sanoittaa ihmisten välisissä suhteissa olevaa energiaa –sitä mikä usein jää sanojen varjoon, mutta vaikuttaa merkittävästi tiimien toiminta-dynamiikkaan. Tästä saan asiakkailtani systemaattisesti palautetta.

BCI – Business Coaching Institute

Mäkelänkatu 54 A
00510 Helsinki
www.bci.fi
info@bci.fi

Lisätietoa tapahtumasta:
BCI Business Coaching Institute
info@bci.fi
puh. 010 2353 976