Ilona Rauhala ja Jarmo Manner New Potential LAB

Mitä ylin johto hakee coachingista ja miksi he suhtautuvat asiaan kriittisesti?

Tutkimusten mukaan kaksi kolmasosaa ylimmästä johdosta ei käytä coachingia tai osaa etsiä sitä itselleen, vaikka kysyttäessä haluaisivatko he sellaista itselleen 100 prosenttia vastaa kyllä. Syynä näyttäisi olevan, että heidän käsityksensä siitä, mitä coaching voisi tarjota, poikkea siitä, mitä he ajattelevat tarvitsevansa. 

Workshopissa käydään läpi, mitä ylin johto hakee coachingilta  ja mitä kompetensseja nämä tarpeet asettavat executive coachille. 

Jarmo ja Ilona ovat molemmat tehneet vuosia ylimmän johdon coachausta ja tässä workshopissa he jakavat omia kokemuksiaan siitä, minkä kehitttäminen coachissa ja coachin ydintaidoissa on erityisen tärkeää. 

Workshopissa Jarmo ja Ilona esittelevät omien kokemustensa lisäksi muutaman yksinkertaisen mallin, jotka ovat käyttökelpoisia viitekehyksiä ylimmän johdon kanssa työskenneltäessä, erityisesti johtajan vireystilaan, itseluottamukseen ja konfliktoituneen tilanteen keskellä olemiseen liittyen. 

ILONA RAUHALA 

Ilona Rauhala on Suomen tunnetuimpia valmentavia psykologeja, jonka kiinnostus työelämän kehittämiseen lähti jo opiskeluajoista. Ilona on toiminut yritysvalmentajana ja ulkoisena konsulttina lähes 20 vuotta. Lukuisat TV- esiintymiset julkiset tilaisuudet ja kahden kesken vietetyt valmennustilanteet ovat koulineet Ilonasta kansainvälisen tason yritysvalmentajan. Rauhala on erikoistunut ylimmän johdon coachaamiseen ja vaikeiden tilanteiden kohtaamiseen. Kantavana teemana Rauhalan puheissa toistuu psykologisen pääoman merkitys onnistumiselle, palvelukulttuurille ja kilpailukyvylle. Hänen intohimonaan on onnistumiskeskeisen asenteen kehittämiseen organisaatioissa. 

JARMO MANNER 

Jarmo Manner on coachingin pioneereja. Hän kehitti jo vuonna 2000 Leader’s Coach club -menetelmät suurille organisaatioille sekä aloitti johtajien yksilö-coachingin samoihin aikoihin. Manner on kehittänyt luovia toimintatapoja johtamis-coachingissa sekä toteuttanut satoja ryhmä- ja yksilöprosesseja. Jarmo Mannerilla on yli 15 vuotta omaa johtajakokemusta. Koulutustaustana hänellä on KTM-tutkinnon ja lukuisten coaching-koulutusten rinnalla monivuotiset psykodraamaohjaaja- ja organisaatioanalyytikkokoulutukset. Manner yhdistää työotteessaan liiketoimintanäkemystä psykologiseen ja systeemiseen ymmärrykseen.

BCI – Business Coaching Institute

Mäkelänkatu 54 A
00510 Helsinki
www.bci.fi
info@bci.fi

Lisätietoa tapahtumasta:
BCI Business Coaching Institute
info@bci.fi
puh. 010 2353 976

Succesforum Facebookissa