Erja Sandberg

Tunnetko persoonasi vahvimmat puolet? -työpaja

Persoonamme ja persoonallisuutemme kehittyy taustan ja ympäristön vuoropuheluna. Olemme jokainen ainutlaatuisia ihmisinä ja työyhteisön jäseninä. Jokainen meistä tekee työtään persoonallaan. Tunnetko persoonasi vahvimmat puolet? Työpajassa pääpaino on tiedeperustaisella luonteenvahvuustestillä, jonka jokainen työpajaan osallistuva oppii tekemään. Testin kautta tulet tietoiseksi omista vahvuuksistasi ja voit lisätä sen kautta itsetuntemustasi.

Usein tarkastelemme omia ja koko työyhteisön toimintoja heikkousperusteisesti. Mieleen jää mikä ei onnistunut tai mikä olisi voinut toimia paremmin. Positiivisessa psykologiassa käännetään näkökulma onnistumisiin, yksilön ja koko työyhteisön hyvinvointiin – kukoistamiseen. Tutkimuskohteina ovat esimerkiksi positiiviset emootiot, myötätunto, resilienssikyky ja flow-kokemukset. Ydinajatuksena tieteenalalla on tuottaa tietoa, jonka avulla voimme lisätä hyvinvointiamme.

Positiivinen psykologia keskittyy tutkimaan yksilön vahvuuksia ja voimavaroja puutteiden tarkastelun sijaan. Tavoitteena ei siten ole vain ennaltaehkäisy vaan yksilön parhauden mahdollistuminen. Kun opimme tiedostamaan ja hyödyntämään omia ja toistemme vahvuuksia, pystymme paremmin onnistumaan yhdessä, selviytymään hankalistakin kohdista työtehtävissä ja työyhteisön vuorovaikutustilanteissa. Vahvat puolemme ovat polttoainetta vieden meitä eteenpäin myös silloin, kun kohtaamme epäonnistumista tai vaikeita tilanteita.

TYÖPAJAN ANTI:
– Positiivisen psykologian periaatteet ja sen sovelluskohteet
– Konkreettinen työväline oman persoonan vahvuuksien tunnistamiseen
– Prosessi vahvuuksien hyödyntämiseen omassa työyhteisössä
– Yhteisö omista vahvuuksistaan kiinnostuneita henkilöitä
Kenelle työpaja soveltuu erityisesti
– Coacheille, lisätyökalu työhön asiakkaiden vahvuusperustaiseen ohjaamiseen ja persoonan
puolien tunnistamiseen
– Johtajille, eväitä ja ajatuksia vahvuusperustaisen yhteisön rakentamiseen
– Kenelle tahansa, joka haluaa tunnistaa ja hyödyntää vahvuuksiaan omassa kontekstissaan

BIO:
Erja Sandberg on kasvatustieteen tohtori (KT), erityispedagogi, työnohjaaja ja valmentaja. Hänellä on pitkä kokemus niin isossa kansainvälisessä ICT-alan organisaatiossa kuin akateemisessa yliopistomaailmassakin. Positiivisen psykologian vahvuusperusteinen työ- ja johtamistapa on lähellä sydäntä. Erjaa kiinnostaa omien ja toisten vahvuuksien tiedostamisen ja käyttämisen merkitys henkilön työhyvinvointiin, henkilön vahvaan psyykkiseen itsetuntemukseen ja myönteiseen minäkäsitykseen. Erja tutkii, kouluttaa, valmentaa sekä konsultoi monenlaisia työyhteisöjä ja myös persoonia löytämään omat vahvimat puolensa opiskelussa, työssä ja vapaaajalla.

BCI – Business Coaching Institute

Mäkelänkatu 54 A
00510 Helsinki
www.bci.fi
info@bci.fi

Lisätietoa tapahtumasta:
BCI Business Coaching Institute
info@bci.fi
puh. 010 2353 976

Succesforum Facebookissa