Dan Soback

Dan Soback

JOHTAMINEN KOMPLEKSISUUDESSA

Ennen johtamistyön toteuttamista on hyvä ensin hetkeksi pysähtyä pohtimaan: millaisessa ympäristössä, millaisia ihmisiä ja miltä syvyystasolta olen nyt johtamassa? Maailma ei ole koskaan ollut yhtä kompleksinen kuin mitä se nyt on. Erilaiset toimintaympäristöt yllättävistä hätätilanteista aina luovuuden johtamiseen asti, erilaiset ihmiset poikkeavine odotuksineen, toiveineen ja valmiuksineen, sekä erilaiset johtamisen syvyystasot suunnannäyttämisestä aina itseohjautuvuuden tukemiseen asti, haastavat johtajia löytämään aiempaa monitahoisempia tapoja reagoida tilanteisiin. Kompleksisessa toimintaympäristössä yksiselitteisten kaavojen pakonomainen toistaminen ei enää riitä, vaan johtajan on kyettävä olemaan aiempaa  tietoisempi ympärillään vaikuttavista tekijöistä ja tämän perusteella löydettävä kulloiseenkin kontekstiin sopiva tapa johtaa. Ja tämän lisäksi kaikki olisi linkitettävä yhteen johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi! Tämän esityksen aikana tulet saamaan ymmärrystä siitä, miten eri johtamisen ympäristöt poikkeavat toisistaan ja mitkä ovat niiden lainalaisuudet. Tulet saamaan ymmärrystä siitä, kuinka tunnistaa johdettavien maailmankuva, tarpeet ja odotukset sekä kuinka ottaa nämä sopivalla tavalla huomioon johtamistyötä toteutettaessa. Tämän kaiken linkitämme siihen, miltä syvyystasolta johtamista olisi kulloinkin hyvä toteuttaa ja miten syvyystason on vaihduttava siirryttäessä kontekstista toiseen. Kaiken kaikkiaan, saat kokonaisvaltaisen mallin kompleksisen johtamisympäristön haltuunottamiseen ja viisaudella toimimiseen sen keskellä.

BIO

DAN SOBACK
Dan Soback on johtajuuteen erikoistunut puhuja, kirjoittaja ja kouluttaja. Hänellä on takanaan yli 15 vuoden ura johtajien ja organisaatiokulttuurien kehittäjänä, pitäen sisällään lukuisia toimialoja ja kokoluokan organisaatioita. Hänen erikoisosaamisalueensa on viisas johtajuus uuden ajan toimintaympäristössä. Käytännössä hänen toimintansa keskiössä on aina ollut auttaa johtajia ja työyhteisöjä ymmärtämään mihin suuntaan toimintaympäristömme on muuttumassa sekä millaisia uusia lähestymistapoja ja valmiuksia tämä uusi maailma edellyttää jatkossa johtajuudelta ja organisaatiokulttuurilta. Johtamisen kehittämisen lisäksi Dan on yksi Suomen kokeneimmista ja tunnetuimmista coachingtaitojen sekä ammatticoachien kouluttajista. Hän on useiden coachingkoulutusohjelmien luoja, mm. Group & Team Coaching Diploma, Coachaava HR ja Executive Coaching Diploma. Hän on myös uuden Wisdom Coaching -mallin luoja. Aikaisemmin urallaan hän on toiminut mm. valmennusyritysten johtotehtävissä, tehnyt strategiatyöhön liittyvää tutkimusta sekä vastannut Pohjoismaisen ohjelmistoyrityksen henkilöstöjohtamisesta. Hänen DI:n perusopinnot keskittyivät verkottuneen liiketoimintaympäristön johtamiseen liittyviin kysymyksiin.

BCI – Business Coaching Institute

Mäkelänkatu 54 A
00510 Helsinki
www.bci.fi
info@bci.fi

Lisätietoa tapahtumasta:
BCI Business Coaching Institute
info@bci.fi
puh. 010 2353 976